0903 852 506

Tiếng Việt English China

NĂM 2013 NHU CẦU BAO BÌ MỀM TẠI MỸ VƯỢT QUÁ 18 TỈ ĐÔ LA

NĂM 2013 NHU CẦU BAO BÌ MỀM TẠI MỸ VƯỢT QUÁ 18 TỈ ĐÔ LA

NĂM 2013 NHU CẦU BAO BÌ MỀM TẠI MỸ VƯỢT QUÁ 18 TỈ ĐÔ LA

NĂM 2013 NHU CẦU BAO BÌ MỀM TẠI MỸ VƯỢT QUÁ 18 TỈ ĐÔ LA

NĂM 2013 NHU CẦU BAO BÌ MỀM TẠI MỸ VƯỢT QUÁ 18 TỈ ĐÔ LA
NĂM 2013 NHU CẦU BAO BÌ MỀM TẠI MỸ VƯỢT QUÁ 18 TỈ ĐÔ LA

Tin Tức

NĂM 2013 NHU CẦU BAO BÌ MỀM TẠI MỸ VƯỢT QUÁ 18 TỈ ĐÔ LA

17-06-2018 05:33:11 PM - 2377

Tốc độ tăng trưởng doanh số chậm trong các năm 2003-2008 do giá nguyên liệu tăng nhẹ, tiếp theo đó là tăng đột ngột do chi phí năng lượng và phí vận tải tăng cao. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được sẽ phản ảnh sự phục hồi nền kinh tế Hoa Kỳ do được hổ trợ chi phí, hiệu suất và sự thuận lợi từ việc giảm hầu hết nguồn bao bì dạng cứng. Xu hướng này và các xu hướng khác được trình bày trong báo cáo nghiên cứu “Sản xuất bao bì mềm”  (Converted Flexible Packaging) một công trình nghiên cứu do công ty nghiên cứu công nghiệp The Freedonia Group, Inc có trụ sở tại Cleveland Hoa Kỳ thực hiện.

     Túi nhỏ (Pouches), sẽ tăng trưởng nhanh nhất, nhu cầu dự kiến tăng 4,7% hằng năm đạt 7,9 tỉ đô la vào năm 2013, tốc độ tăng trưởng giảm trong thời gian 2003-2008 là do việc xuất hiện thêm nhiều các loại túi nhựa nhỏ tại một số thị trường và giá nguyên liệu sản xuất tăng nhẹ.

     Túi xách (Bag), tăng trưởng chậm hơn, cho thấy túi xách đáp ứng thị trường đầy đủ cùng với việc mất thị trường do phải chia với sản phẩm túi nhựa nhỏ, túi xách sẽ đem lại lợi nhuận nhanh hơn túi giấy nhờ chi phí thấp hơn và việc cải tiến trong sản xuất. Triển vọng đối với thị trường thực phẩm thuận lợi hơn so với trước nhờ dựa trên việc đang sử dụng rộng rãi các loại thực phẩm nướng, thịt, thực phẩm chế biến, đông lạnh và các sản phẩm từ hạt xay (nghiền).

     Đối với sản phẩm khác (ngoài thực phẩm), túi nhựa sẽ tiếp tục thay thế túi giấy nhiều lớp trong nông nghiệp, làm vườn và hóa chất. Lợi nhuận cho việc sản xuất bao bì mềm khác, chủ yếu là các loại màng quấn (bọc), sẽ tăng trên trung bình một mức không đáng kể, nó còn được thúc đẩy bởi nhu cầu cao đối với các loại bao bì chuyên dụng như các sản phẩm thịt và bao gói từng ram giấy in.
Đối với thị trường thực phẩm, nhu cầu về bao bì mềm dự kiến mở rộng thêm 3,5% / năm, đạt 12,7 tỉ đô la vào năm 2013. Sự tăng trưởng nhờ một số nguyên nhân thuận lợi như giá hạ và nhu cầu tăng đối với xu hướng thuận tiện trong sử dụng hay có thêm các thực phẩm chế biến khác. Các chuyên gia dự đoán khối lượng thực phẩm tăng nhanh nhất là thịt và các sản phẩm liên quan, thịt chế biến, nước giải khát. Nhu cầu bao bì mềm đối với thị trường không thực phẩm, được dự báo tăng 3,3% hàng năm, đạt 5,4 tỉ vào năm 2013, nhờ các yếu tố chi phí, thực hiện, giảm giá và sự thuận lợi trong việc tận dụng các sản phẩm.
    Thị trường dược phẩm và y khoa, sẽ trải qua việc tăng trưởng nhanh hơn nhờ tăng thêm các yêu cầu chống nhiễm trùng cao, chi phí và sự thuận-tiện cùng khả năng thích ứng làm tăng nhu cầu sử dụng từng đơn vị.

Các tin khác

PHONE
XƯỞNG
VĂN PHÒNG